#114218

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

יהודה צדק לחלוטין בתשובתו ואין לי מה להוסיף.

אכן יחס כל כך גדול בין R לבין X מעיד על אופי התנגדותי בולט של מעגל הקצר ולכן זרם ההלם הצפוי יהיה שווה בקירוב רב לערך זרם השיא של גל זרם הקצר.