#114222

luz
משתתף

אריאל שלום,

האם ישנה בעייה תקנית במה שיניב הציע – למתג בעזרת מגען אחד מעגלים שונים? (נניח בעזרת מגען של 4x25A למתג 4 מעגלי תאורה חד פאזיים)

ומה הבעייה במה שסמי הציע – למתג שדה תלת פאזי שמוגן ע”י מא”ז ראש קבוצה, ואחרי המגען התפצלות למא”זים (מפסקי חלוקה)?

בתודה