#114223

luz
משתתף

לאלון שלום,

מלבד כל ה”קומבינה” במה שהצעת, מדובר בפתיל (“כבל פנדל”).

בפרק מעגלים סופיים, סעיף 32:

“ניזון מכשיר באמצעות פתיל יהיה הפתיל שלם לכל ארכו, ללא חיבורי ביניים, נראה לעין לכל ארכו ולא יעבור דרך חורים בקירות או במחיצות”.

תוכל לקדוח ולהתקין צינור מהשקע שבתוך חדר האמבטיה אל צידו השני של הקיר, לחצוב קצת למטה, ולהתקין שם מפסק שישלוט על השקע.

בברכה

 
  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני 3 חודשים ע"י  luz.