#114230

yossi69
משתתף

שלום,

ראשית, במתקן חדש הדרישה 1.5 מגה אום .

שנית, הדרישה ל 0.25 מגה אום לדוגמא, היא לסה”כ בין המוליכים, צריך לראות את זה כסה”כ התנגדויות שמחוברות במקביל

ברור שאם אין שום צרכן לא תהיה התנגדות בידוד לקוייה, ככל שיהיו יותר צרכנים “לקויים” התנגדות הבידוד תרד .