#114235

yosef4
משתתף

תודה לכל המשיבים

מתנצל לא הייתי ברור לגבי פסי צבירה.

פסי הצבירה מורכבים מחוץ ללוח שמזינים צרכן נייד (עגורן) עם נברשת פחמים שנעים על הפס.

אני מבין שיש בעיה עם תוצאה של ההתנגדות שצריכה להיות אין סופית האם ע”פ התוצאות אני יכול מבחינת חוק חשמל לתת למתקן לעבוד למרות שאין לי תקלות קצר?

ועוד שאלה מדוע במתקן ישן מאפשרים התנגדות נמוכה יותר ממתקן חדש מהם השינויים שעוברים המוליכים האם יש תוקף לבידוד?