#114238

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לא ממש הבנתי את שאלת כי לא ברור סוג השרטוט שקיבלת.

יש תרשימי חתך, תרשימים חד קוויים, תרשימי חזיתות וכד’.

בעיקרון אדם מנוסה מזהה ללא קושי שת סוג המסדר ואת היצרן מהתבוננות בתמונת המסדר או בתרשים החד קווי.

לצערי אין בחינות נוספות על אלה המפורסמות באתר משרד העבודה. בעקרון שיטת הבחינות בקורסי מתח גבוה עומדת להשתנות למבחנים אמריקאים מתוך מאגר (בדומה לוועדת רשיונות)