#114245

aron david
משתתף

יש בטרייה מובנית בתוך הנורה

הסוללה מפעילה את הנורה כשאין מתח ויש סגירת מעגל בין הדקי הנורה 

כשאין לנורה מתח כי המפסק מכובה, אין סגירת מעגל בין קטבי הנורה.

כאשר הנורה דולקת ויש הפסקת חשמל יש סגירת מעגל בין הדקי הנורה דרך סלילים שקיימים במתקן. והנורה נדלקת ע”י הסוללה.

כאשר יש 2 נורות ומעלה שנדלקות ממפסק אחד כשמכבים את האור יש סגירת מעל בין הנורות והם נדלקות. כך שהנורות מתאימות רק לנורה יחידה שנדלקת ממפסק יחיד.

אחרי תקופה קצרה הנורה מתחילה להבהב ונהרסת.

קראו לי ממפעל שהתקין פלורוסנטים כאלו כתאורת חירום וכל ההשקעה ירדה לטימיון.