#114247

Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

אם כך אנו באותה דעה 

למשל אחרי  ממפסק ראשי אני מתקין מא’ז תלת פאזי המזין מגען תלת פאזי והוא בתורו מזין לדוגמה 5 מעגלי מאור  . שאר המעגלים מוזנים מהמפסק הראשי 

האם זו התקנה תקינה

בברכה 

סמי רז