#114267

aron david
משתתף

צריך לבדוק ב 1000V ולא ב 500

גם במיטרל אפשר לעשות בדיקה ארוכה. ממשיכים ללחוץ על הטסט ללא הפסקה. וכל 2 שניות התוצאה מתעדכנת.

והערכים משתפרים כי הקיבליות נטענת.