#114268

Samy
משתתף

לאריאל שלום 

א אני חייב לשבח את המשתתפים וכמובן אותך .

כל הכבוד כל דיון מלמד ומעמיק 

רק עוד שאלה אחת 

בתשובתך אתה כותב שאין למתג מעגל 

האם אתה יכול להפנות אותי לתקנה כיוון שלפני מס שבועות היה לי מקרה דומה והחשמלאי לא השתכנע מנימוקי 

בברכה 

סמי רז