#114269

Samy
משתתף

לפי דעתי מותר להתקין תריס חשמלי כך 

ויש לדאוג שקופסת החיבורים תהיה או בחוץ או מעבר לקיר 

וחייב שהמפסק יהיה מחוץ לאמבטיה

אריאל

האם אני צודק ??

בברכה

סמי רז