#114270

aron david
משתתף

תודה אריאל על הפורום המעשיר בו כולם נותנים ומקבלים

 ולך Technics1210 אומר שקיבלת שיעור חינם.

למפעל שקרא לי עלה השיעור הרבה יותר.

החלק העיוני (שקראו לי לאבחן את התקלה) 500 שח

והחלק המעשי (קנייה נוספת של גופים דו תכליתיים+פירוק ישנים+חיווט מחדש+התקנה נוספת) 15000 שח

<h1 class=”entry-title”>