ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל הזנת צרכנים חד פאזיים ממעגל תלת פאזי מענה ל־הזנת צרכנים חד פאזיים ממעגל תלת פאזי

#114281

arielsegal
מנהל בפורום

קרא תקנות החשמל מעגלים סופיים:

15. זינת מכשירים חד-מופעיים ממעגל סופי תלת-מופעי
(א) במיתקנים שבמבני ציבור, בניני משרדים, בתי קולנוע, אולמות תעשיה ואולמות תיאטרון, מותר להזין מכשירים חד-מופעיים ומנורות ממעגל סופי תלת-מופעי, ובלבד שבמעגל סופי כזה יותקן מפסק תלת-מופעי בלוח הזן.
(ב) אין להתקין מפסק חד-מופעי לניתוק מופע בודד של המעגל התלת-מופעי, אלא בלוח אשר בו מותקן מפסק תלת-מופעי למעגל.