#114283

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

קיימת חובת התקנת גנרטור לצורך הזנת צרכני חירום ברבי קומות ובניינים גבוהים.

הגנרטור חייב להיות חלק מהמבנה ולכן הארקתו מתבצעת להארקת המבנה.

גנרטור בודד יכול להזין מבנה בודד אלא אם כן מדובר על כמה מבנים החולקים חניון משותף (יסודות משותפים).

על הגנרטור להיות מסוגל לספק זרם לכלל צרכני החירום.

הגנרטור לא יכול להזין את המבנה בזינה צפה.