#114315

Samy
משתתף

לכל החברים ולאריאל 

אולי לא הסברתי את עצמי כראוי 

לכן שוב אעבור על הסיפור

לפני יומיים פנה אלי לקוח וביקש שאבצע בדיקה למתקן חדש ללא טופס 4 לפני חיבור ראשוני 

בדו שיח הסברתי שאני יכול לתת אישור שהמתקן תקין אך ללא אישור חיבור חשמלי והבטחתי ללקוח שאשלך לו את התקנה כלשונה .

להפתעתי במהלך חיפוסי בחוק החשמל גיליתי שאין יותר אזכור לבדיקה לפני הפעלה ראשונית  ע’י בעל הרשת כפי שהיה כתוב בעבר .

אבקש את התייחסותכם . האם פספסתי משהוא או שיש שינוי מגמה 

בברכה ובתודה מראש 

סמי רז