#114319

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לפי מיטב הבנתי’ שיטות ההגנה בפני חשמול, באתר ארעי או אתר בניה, אינן כוללות זינה צפה.

אם בלית ברירה הייתי מיישם זינה צפה אזי כמובן עם משגוח בידוד והפסקת הזינה בעת זליגה שעולה על הערך המכוונן במשגוח.