#114335

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן נכון, המבחנים צפויים להיות מבחנים אמריקאים בהמשך, לקראת השלב הזה מכינים מאגר של כ- 500 שאלות.

עד שהמאגר לא יהיה מושלם לא תהיינה בחינות בעלות שאלות רבות ברירות.

בשלב זה הבחינות צפויות להיות במתכונת דומה לבחינות הקודמות.

מציע לפתור בחינות רבות ככל האפשר על מנת להגיע מוכנים