#114337

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

איני סבור שאתר בניה עונה לדרישות של מתקן ארעי ואיני סבור ששיטת זינה צפה חוקית באתר בניה.

לא נראה לי שמתקן החשמל נמצא תחת פיקוח חשמלאי.

לא מכיר מצב שתהיה התרעה מהמשגוח שמשהו יתרגש מזה.

לא מכיר דרך לגרום למוליכים המחוברים לגנרטור לא לעלות על 250 מטר.

בקיצור לא משתמשים בזינה צפה באתר בניה.