#114340

aron david
משתתף

היי אריאל בבניים מגורים החשמלאי מבחינתו מתכנן הרבה דירות שכל דירה היא מתקן נפרד של  A25*3 ועוד מתקן ציבורי (החדר מדרגות והמעלית וכו) שבד”כ הוא 63*3

ההזנה לבניין והנתיכים הראשיים עד ליציאות לצרכנים הם מתוכננים ע”י ובאחריות מהנדסי חברת חשמל. הם רכוש חברת חשמל ואין לחשמלאי בכלל לגעת בהם . ולכן עד כמה שידוע לי אין מניעה שחשמלאי מוסמך יתכנן יבצע ויחתום גם על בניין גדול.