ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל שיפור מקדם הספק ועלות VAR בחיבור ביתי מענה ל־שיפור מקדם הספק ועלות VAR בחיבור ביתי

#114344

aron david
משתתף

יוגדש שוב.

אין להתקין קבל אחד ל 2 המזגנים בלי בקר קבלים. כדי שלא יווצר מצב שהמזגנים מכובים והקבל ימשיך לעבוד.

חוץ מזה שאין צורך במצב המתואר בקבל. גם אם מוסיפים זה רק לכל מזגן קבל מתאים בנפרד ובמקביל למדחס כדי שיעבוד רק כשהמדחס פועל.