#114347

assis13
משתתף

תודה רבה אריאל

אני סבור כמוך שהתנאים רחוקים מלהיות אידיאלים , חיפשתי רק גושפנקא חוקית לפסול אתרי בנייה המשתמשים בגנרטור לאחר שבבדיקת הארקה פשוט אין הארקה , התנגדויות של מאות אוהמים של לולאת תקלה.

מדובר באתרי בנייה של חברות בנייה גדולות וידועות (בלי להזכיר שמות) שמציבות גנרטור גדול ( כנראה ללא בדיקת בודק ) באתר בנייה .

בדרך כלל אני בא לבדוק מעליות באתר ולא את האתר עצמו (מעל לרשיוני) ואז אני מנחה את חברת המעליות לא להכנס לאתר עד סידור הארקה תקינה.

אבל תאונות התחשמלות במצב שבו אני נתקל בשטח לא רחוקות.לצערי הרב.