#114352

moshes
משתתף

אריאל,

תודה על התשובה.

תוכל בבקשה להסביר מה הכוונה של מה שכתבת: “אגב אני סבור שגודל חיבור של 3x250A עשוי להספיק”? הרי החיבורים המינימליים שניתן לפתוח הזמנה בחח”י זה 3x25A או 1x40A ובכל מקרה עשרים ושבעה חיבורים כאלה עוברים זרם של 3x250A.

לגבי המרפאה הוטרינרית, ישנו חדר ניתוחים, על סמך מה מגדירים סוג 2?