#114357

kobigross
משתתף

שלום אריאל

לפני כשבועיים השתתפתי בהרצאת זום  אשר  התבצעה על ידי התאגדות המהנדסים בישראל

המרצה היה רוני סיני שהוא מנהל הבודקים במחוז דן

הוא אמר שחברת חשמל החליטה שבמקרה הנזכר לעיל ניתן להזמין בודק של חברת חשמל  ואו בודק פרטי

ניתן לשיקולו של הלקוח

בברכה

קובי