#114368

amitz
משתתף

היי קובי,

תודה על ההתייחסות, אני גם עובד בחב’ מעליות.

על סמך מה קבעת שכבלי מתח נמוך חייבים בהגנה מכנית וכבלי מתח נמוך מאוד אינם חייבים?

יש לזה איזו התייחסות בחוק החשמל?

 ממה שראיתי בתקנות יש רק הסבר כיצד להתקין בהתקנה גלויה, מרחקי חבקים וכו’.