#114369

kobigross
משתתף

שלום

לא אני קבעתי את זה , חברת חשמל וגם מכון התקנים שבודק את מתקן המעלית

מבחינת חברת חשמל פיר המעלית הוא כמו ” מפעל תעשייתי” למרות שרק אנשי מקצוע נמצאים בפיר המעלית

אתה בוודאי יודע שחברת חשמל לא תמיד נצמדת לחוק החשמל , אלא בהתאם להחלטות שלהם 

בברכה

קובי