#114372

Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

בהנחיות כתוב במפורש ההתקנה תהיה התקנה סמויה בלבד [ סעיף 5\ד] 

אני מבין את האילוצים בביניין קיים אך בפרוש כתוב ללא מתן פשרות 

בברכה

סמי רז