#114375

difrentional
משתתף

שלום,

אם אני לא טועה, זרם העבודה נקבע בהתאם לצרכן ולא לזרם הנקוב המקסימלי שהשנאי יכול להוציא. בנוסף במתח נמוך מאוד עקב זרמי התנעה קטנים, תוחלת החיים של המפסקים גבוהה יותר לדעתי.