#114376

Samy
משתתף

זה מה שכתבתי .

הדוגמה היא אם השנאי צורך 1A בראשוני כמה זרם הוא יספק המשני 

או להפך 

הרעיון הוא שלא מומלץ להתקין מפסק המוצא בגלל הזרם הגבוהה שיעבור דרכו ובגלל הקשת שתבצר עם בהדלקה  וגם בכיבוי