#114381

arielsegal
מנהל בפורום

באתרי בניה חייבים להתקין מפסקי פחת להגנה על בתי תקע.

ביצוע הארקת שיטה מבטיח פעולה של מפסקים אלה.

הארקת השיטה לגנרטור חייבת להיות נמוכה מ- 5 אום.