ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל הגנה מפני התחשמלות חצרים חקלאיים. מענה ל־הגנה מפני התחשמלות חצרים חקלאיים.

#114382

arielsegal
מנהל בפורום

מארק צודק

כאשרר גנרטור בתוך תחום ההשפעה של מבנה חקלאי שאותו הוא מזין, שיטת ההזנה מהגנרטור היא TN-S.

איני רואה בעיה בכך אם במתקן המוזן יש השוואת פוטנציאלים

האיסור על TN-S מתייחס בעיקר לשנאים ממתח גבוה לנמוך.