#114383

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין מניעה לבצע מיתוגים במתח של 12V בתנאי ואתה משתמש במפסקים מתאימים לסביבת התקנתם ולזרם המעגל, קופסה אטומה המותקנת למשטח יציב, שילוט מתאים והתקנה העונה לתקנות החשמל.