ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל הגנה מפני התחשמלות חצרים חקלאיים. מענה ל־הגנה מפני התחשמלות חצרים חקלאיים.

#114389

Samy
משתתף

לאריאל ערב

איני מבין 

אם למשל המיתקן מוזן בTNCS  מעמוד קרוב 

ואנו מוסיפים גנרטור במבנה הראשי שבו ממוקם לוח ראשי עם פאפ ראשי 

אפס גנרטור מחובר לפס האפסים הראשי 

הארקת הגוף מחוברת לפאפ ראשי 

מפסק מחלף 3 פול 

מה השתנה מבחינת ההגנות 

האם אני טועה אשמח להבהרות 

בברכה 

סמי רז