#114391

shayf
משתתף

תודה על התשובות.

במפסקים, חשבתי לשים קופסת גוויס מוגנת מים עם 3 מפסקים. האם מפסקי גוויס יתאימו ?

השנאי הוא 150VA, בכל קו אני מתכנן לשים בין 5 ל-7 נורות לד של 6W. האם זה יחזיק מעמד ? 

כמו כן, כמובן שמה שיהיה בפועל זה שהשנאי תמיד יהיה מחובר למתח כי בפועל את המפסק שמזין את השנאי אני לא אכבה. האם יש בזה בעייה ? 

 

תודה