#114416

Samy
משתתף

לארון ערב טוב 

מפסקי גביס אמורים תאורטית להחזיק 16A אך מעשית זה לא מה שקורה בשטח 

מפסק המועומס מעל 10A או קרוב יוצר קשת שמשבית את המפסק לאחר מס’ הפעלות 

בברכה 

סמי  רז