#114422

difrentional
משתתף

אם היצרן אינו מפרט שימוש בזרם ישר עבור המוצר שלו לדעתי לא מומלץ להשתמש. לדוגמה יצרן יכול לפרט מפסק 

230V AC/16A

30V DC/16A

ב GEWWIS לא מצאתי במפרט שלהם נתונים של מפסק  (דוגמת SW 20 571) עבור שימוש ב –  DC ויתכן שזו הסיבה שאריאל רשם מפסקים מתאימים.