#114424

shlomo
משתתף

לא מומלץ להשתמש באיזולירבנד אלא לשימוש זמני, עם הזמן מתייבש ונופל. מלבד הנושא הבטיחותי, ונכון שאין סבירות לפגיעה בנפש ממתחים אלו, עם הזמן האיזולירבנד ישתחרר והמוליכים החשופים עלולים לגרום לקצר ולהפיל מעגלים אחרים, ולך תחפש.. ממליץ גם על שרוול מתכווץ או מהדקים.