#114435

Samy
משתתף

לכל החברים 

כיום קיימים מהדקי ג’ל במיוחד להתקנה חיצונית 

אגב

נושא ההתלקחות חמור ביותר 

יותר מפעם אחת התחילה שרפה קטנה באזור חיבורים מהסוג הזה 

אני בכל אופן מתייחס למתח נמוך מאוד כמו למתח נמוך 

בברכה 

סמי רז