#114443

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

עכבת לולאת התקלה בלוח מתכתי  חייבת להתאים למבטח במעלה הזינה.

לפיכך עליך להחליף את המפסק האוטומטי במעלה הזינה בלוחות הבעייתיים למפסקים עם הגנות אלקטרוניות LSI.

במקרים קריטיים תוכל להשתמש בפונקצית G או בפחת כהגנה בלעדית.