#114447

Samy
משתתף

לאריאל שלום 

האם כדי במקרה זה לשאול את המנהל לענייני חשמל 

כי לי יש אותה בעיה ובאמת נראה תמוהה שכיום עם כל ההגנות הקיימות והטכנולוגיה המתפתחת אנו עוד חיים לפי ועדת פרושים ותקנות משנת 2008 ומטה . 

הרי כל מטרת התקנות והחוקים הם למנוע התחשמלות ואסונות 

מה דעתך 

בברכה 

סמי רז