#114454

haimassis
משתתף

 שלום,

כפי שקובי כתב, 

לאחרונה חברת החשמל עושה סדר בכל נושא של המתקנים המוזנים בחשמל זמני,

כחלק מזה על  לקוחות אשר מוזנים מחשמל זמני יש להגיש לח.ח.י אישור כי המתקן נבדק ע”י בודק מוסמך

לאור זיופים שהיו, מעבר לבדיקה ולחתימה של בודק החשמל על הטופס שצורף מומלץ למסור ללקוח דוח בדיקה מסודר

במידה והלקוח ידרש להציגו לחברת החשמל (מבוצע מדגמי ע”י ח.ח.י)

שנה טובה לכולם