#114456

Samy
משתתף

ל430 שלום 

ראשית לא כדי להתקין שני מפסקי פחת בתור , אלה רק כהגנה בלעדית . 

שנית כאשר שני פחתים מותקנים בתור אז הפחת עם השדה עם הזליגה הגבוהה יותר יקפוץ . אני אסביר 

כיוון שחיברת את הפחת השני בשדה שכבר מוגן ע’י פחת 

נוצר מצב שבו לדוגמה  בשדה הראשי הזליגה היא 300קילו אום ובשדה החדש300קילו אום  אז במצטבר פחת החדש מרגיש 300קילו אום אך הפחת הראשי מרגיש 150קילו אום ולכן הוא קופץ מהר ראשון 

הפטרון האפשרי הוא לחבר את הפחת החדש ללפני הפחת הראשי כך שאחד לא ישפיע על השני 

[ הפרדת שדות ] 

בהצלחה ובברכה 

סמי רז