#114464

Samy
משתתף

לגולן ערב טוב 

לפי דעתי ההתקנה המתוארת ואסורה 

אני היתי מתקין קו עבור הצרכן 13A וקו משוטף עבור שני הצרכנים של 8A  סה’כ 16A 

היתי משחיל 6 מוליכים 2 חום 2 כחול ו2 הארקה בקופסת המעבר היתי מעביר מעגל אחד עם שרוול כדי להדגיש שזה מעגל נוסף ובלוח 2 מא’זים חד פאזי מגושרים בניהם כך שניתוק מעגל אחד מנתק את המעגל השני . 

בוועדת הפרושים ניכתב בנושא זה שאים אין בררה אז אפשר לבצע התקנה כזו אך בשום אופן אין להתיר מוביל עם 3 מעגלים וכמובן שאסור להתקין הארקה משוטפת למספר מעגלים 

מה דעתך אריאל האם נהגתי נכון 

בברכה וחג שמח 

סמי רז