#114468

Mp1969
משתתף

קודם כל עבודה כזו דורשת רשיון חשמל .

כמובן שאם ניתן להחליף את המוליכים ל 2.5 ממ”ר זה רצוי , אבל אין הגיון להשאיר מא”ז 10 אמפר לדוד ,יש להחליף גם אותו ל 16 אמפר.

שנה טובה