#114483

Samy
משתתף

לאולי שלום 

נראה לי לא תקין 

שימוש זהיר במקרה זה מאוד מסוכן 

אם תפריד את הצרכנים החיוניים לשדה נפרד המוזן ממפסק בורר ידני חחי\ גנרטור אז לפי דעתי ניתן  לחבר 

בהצלחה 

סמי רז