#114484

Samy
משתתף

לארון שלום 

לפי דעתי לא מדויקת תשובתך 

בהרבה מקרים חחי בודקים את הסכמה החד קוית מתקשרים ושואלים שאלות הבהרה 

צריך להכין את המתקן לא כדי להעביר את הבדיקה , זכור בודק חחי אינו מסוגל לבדוק את המתקן לעומק ואתה חותם על המתקן שהוא עומד בכל התקנות והאחריות בסופו של דבר עליך . בטיחות היא מעל לכל 

בהצלחה 

סמי רז