#114486

aron david
משתתף

היי סמי

אני כתבתי מנסיוני האישי בלבד ואתי אף פעם לא שאלו. יתכן שלפעמים שואלים (לא נראה לי בהגדלה במתקן דירתי).

בודאי שבטיחות מעל הכל אני רק חידדתי את הנקודה שלא חייבים להגיש שרטוט ברמה של לוח מעבדה. אלא מספיק שרטוט ידני.