#114493

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מנסיוני מנהל לענייני חשמל וועדת הפירושים החדשה אינם נוקטים שום צעד שבו ישנה חריגה כלשהי מתקנות החשמל. החלטותיהם מתבססות על התקנות הקיימות ואינם מתחשבות בהתקדמות הטכנולוגית ובשינויים העצומים שחלו בתחום החשמל בשנים האחרונות.איני סבור שבמקרה זה ינהגו אחרת.

אישית איני רואה בעיה בעמודי תאורה המוזנים במתח בטיחות נמוך מאוד כשמקור ההזנה נמצא מחוץ לאזורים של הבריכה והספק שמזין את הנורות נמצא בלוח ההזנה  (לא בעמודי התאורה) ומופרד ממתח המבוא ברמה של 1500V לפחות (עם תעודת בדיקה של היצרן).

אפשרות אחרת היא הזנה במתח נמוך מאוד שמקורו במערכת סולארית צפה ומותקנת על עמוד התאורה.