#114502

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן צדקת לגבי הארקת שיטה והארקת גוף שנאי.

לגבי גנרטור מאחר ואין מקור מתח גבוה, אין מניעה להתקין שטח חתך זהה למוליך הארקת שיטה והארקת גוף הגנרטור.