#114504

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. הפעילות שתוארה כאן אסורה על פי תקנות החשמל וכן אין לבצע עבודות חשמל ללא רשיון. זו עברה פלילית.
  2. מערכת ההחלפה חייבת להיות מאושרת על ידי בודק ואין לבצע שימוש בגנרטור חד פאזי להזנת צרכנים תלת פאזיים.
  3. אני מזועזע בכל פעם מחדש מה אנשים שאינם מבינים מבצעים במתקני חשמל.
  4. אין בשום אופן לסמוך על “שימוש זהיר” זה אסור חוקית ומסכן חיי אדם.