#114513

ooly
משתתף

אריאל סגל,

תודה על ההבהרה.

יחד עם זאת איני עומד לעשות את העבודה הזו בעצמי אלא יש לי חשמלאי מוסמך, מאושר, בעל תעודה ממשלתית, ואפילו ידען.

אלא מה? שאלתי אותו את השאלה הפשוטה שהצגתי בפוסט הקודם: האם אפשר לקצר את שלוש הפזות בכניסה לבורר ? הוא לא היה בטוח ועל כן פניתי לפורום. ולכן אשמח מאד אם תביע את דעתך:

אם אין ולא יהיו בבית עומסים תלת פאזיים, האם מותר לחבר את הבורר בצורה הנדונה?

תודה ושנה טובה